Ticimax Destek Merkezi

Aradığınız konuyla ilgili hazır dökümanlara hızlıca ulaşmak için anahtar kelime girebilirsiniz.

WMS DEPO AYARLARI

Depo ayarı ile Depo Yönetim Sistemleri'ni (WMS) kullanımını firmanızın iş modeline uygun şekilde yapılandırabilirsiniz. Sistemin çalışma prensibinden, Kullanılan Bazi detay fonksiyonların otomatik olarak çalıştırılmasına kadar birçok özelliğin ayarları bu alanda bulunmaktadır.

Düzenlemesi yapılabilecek ayarların başlıkları aşağıdaki şekildedir.

 
 • Genel Ayarlar
 • Ürün Toplama Ayarları
 • Parçalı Barkod Ayarı
 • Ürün Yerleştirme Yapılandırması
 • Kalite Kontrol Ayarları
 • İade Ayarları
 • Sipariş Seçim Ayarları
 

a. Genel Ayarlar

Genel özel Sekmesi ile aşağıdaki belirtilen düzenlemeler yapılabilmektedir.

· Barkod Tipi : Ürünün uzerinde Bulunan barkodun formatını Sisteme tanımlamak Için Kullanılan ayardır. Bu ayar sistemde kameralı Ürün Kullanımı yapılacağı zaman ayarlanması gerekmektedir.

Kamera kaydı, üründe görüntüde bulunan bulucu tipi kamera ürün ile aktif olarak görülüyor.

· Araba Modülü: Depoda araba kullanılması durumunda kontrollerin sistemsel Olarak yapılabilmesi Için bu ayar kullanılmaktadır. Özellikle toplama süreçlerinin detay kontrolleri bu sekılde yapılabilmektedir.

Örneğin, Toplama gerçekleştirilirken fiziki Olarak araba kullanılması durumunda, ürünlerin arabaya doldurulup Ardından birleştirme veya kalite kontrol işlemlerinin arabadan devam etmesi Için kullanılabilecek Bir ayardır.

· Sipariş Detayda Raf Göster: siparişe ait detay bilgilerinin gösterildiği noktalarda, Siparisin ürünlerinin raf bilgilerinin de görüntülenmesi Için Kullanılan ayardır.  

· Otomatik Sipariş Dağıt: Bu ayar ayarından kullanılan sipariş Dağıt. Kullanıcının girişinde verdiğinde / tamamlanan, otomatik olarak Gönderilen Siparişte. Depo Kullanım Şekli Sipariş Bazlı Olan yapı için geçerlidir.

Bu atama yapılırken herhangi bir sayı sınırı yoktur. Atanabilecek durumdaki bütün, siparişler bir toplayıcıya atanır.

 

E ticaret platformunda mağaza modülü ve mağazadan stok satışı aktif ise, ilgili mağazadan çıkacak siparişler, o mağazadaki toplayıcılar için otomatik atama gerçekleşir.

 

· Sipariş Tamamlanınca Toplayıcı Ata: Mağaza modülü kullanılırken, mağaza değişikliği gerçekleştirildiği durumda, değişen mağazadaki çalışan toplayıcılara siparişin otomatik atanmasını sağlayan ayardır. Depo kullanım şekli sipariş bazlı olan yapı için geçerlidir.

 

· Ürün Adı Alanı: Ürünlerin depo yönetim sisteminde (WMS) hangi isim/ad bilgisinin alınacağı alandır.

 

E ticaret platformunda ‘özel alan’ alanda belirtilen verilerin alınmasını sağlar.

 

b. Ürün Toplama Ayarları

 

Ürün toplama depo süreçleri için en önemli işlemlerden biridir ve her sektör için farklılık gösterilebilmektedir. Ürün toplama sürecini farklılaştırmak, kişiselleştirmek için birçok farklı ayar bulunmaktadır. Bu ayarlar aşağıdaki gibidir.

 

· Ürün Bulucu Tipi: Toplama işlemi sırasında ürünün hangi işlem ile tamamlandığını belirtebileceği ayardır.

 
 • Buldum Butonu seçili ise ürün bulunduktan sonra butona basması beklenmektedir.

 • Barkod Okuyucu seçili ise ürün bulunduktan sonra buldum barkodunun okutulması beklenmektedir. Alternatif olarak buldum butonuna da basılabilir.

 • Kamera seçili ise ürün bulunduktan sonra buldum barkodunun kamera ile okutulması beklenmektedir. Alternatif olarak buton ile de süreç ilerletilebilir.

 •  

  Bu işlem yetkiye tabidir. Kullanıcıya ilgili yetkinin tanımlanması gerekmektedir.

   

  · Ürün Dağıtma Tipi: Ürün Bazlı ve Sipariş Bazlı olmak üzere iki farklı ürün dağıtma tipi bulunmaktadır.

   
  1. Ürün Bazlı: Siparişlerin topluca toplayıp, sonrasında ürünleri siparişe göre ayırma yöntemi ile toplama gerçekleştirilmek istenirse bu ayar kullanılmalıdır.
   1. Örnek: 50 Sipariş toplayıcı tarafından toplanır. Toplanan ürünler, her sipariş için ayrıştırma sağlanır. Doğru dağıtım yapılıp yapılmadığını kontrol etmek adına kalite kontrol işlemini her koli bazında gerçekleştirir.

  2. Sipariş Bazlı: Siparişler, tek tek toplanıp süreçleri ilerletmek tercih edildiği durumda bu ayar kullanılmalıdır.
   1. Örnek: 50 sipariş var ise kullanıcı her siparişi tek tek toplayıp devamında ayrıştırma işlemi yapmadan direkt kalite kontrolünü gerçekleştirilir.

  3. Ürün Toplama Tipi: Ürünler toplanırken her okutulan üründe yapılacak işlemin belirlendiği alandır.
   1. Arttırmalı seçeneğinin seçili olması durumunda, yapılan her okutma sonrası, toplanan ürün adedi 1 arttırılacaktır.

   2. Elle Giriş seçeneği seçili olması durumunda, ürünün toplanan adedi kullanıcı tarafından girilmelidir.

  4. Teslimat Tarihi Gün Limiti: Siparişlerin teslimat tarihinden, bu ayarda belirtilen günden sonra gösterilmesinin engellendiği ayardır.

  5. Fazla Okutma: Ürünlerin siparişte belirtilen ondalıktan fazla miktarda gönderilmesi bu ayar ile sağlanmaktadır. Depo kullanım şekli sipariş bazlı olan yapı için geçerlidir.
   

  · Ürün Değiştirme:

   
  1. Depo kullanım şekli sipariş bazlı olan yapıda, siparişten ürün çıkarıp, yeni ürün eklenmesini sağlayan ayardır.
   Butonun görüntülenebilmesi için yetki verilmesi gerekmektedir.

  2.  
  3. Depo kullanım şekli ürün bazlı olan yapıda, eksik ürünlerin çıkarılmasının kontrol edilmesini sağlayan ayardır. Eksik ürün birleştirme ekranında bu işlem yapılabilmektedir.
   Sil butonun görüntülenebilmesi için yetki verilmesi gerekmektedir.
   

  · Sipariş Bilgilerini Göster: Siparişin detay bilgilerinin gösterilmesini sağlayan ayardır. Depo kullanım şekli sipariş bazlı olan yapı için geçerlidir.

   

  Butonun görüntülenebilmesi için yetki verilmesi gerekmektedir.

   

  · Mail Bilgilendir: Sipariş durumu değiştiğinde müşteriye (son kullanıcı) mail gönderilmesini sağlayan ayardır.

   

  · Çoklu Barkod: Ürünlere ait birden fazla barkodun kullanılma imkanını aktif eden ayardır.

   

  · Fatura Oluştur: Toplama işleminden hemen sonra fatura oluşturmak istendiğinde aktif edilmesi gereken ayardır. Depo kullanım şekli sipariş bazlı olan yapı için geçerlidir.

   

  · Sipariş Toplama Kalite Kontrol: Siparişin toplama süreci tamamlandıktan sonra otomatik olarak kalite kontrol işleminin gerçekleştirilmesini sağlayan ayardır. Depo kullanım şekli sipariş bazlı olan yapı için geçerlidir.

   

  Kalite kontrol sekmesinde belirtilen ayarlara göre fatura çıktı alımı gibi süreçler de otomatik olarak gerçekleşmektedir.

   

  · Rafta Stok Yoksa Sipariş Dağıtma: Siparişte bulunan ürünün rafta bulunmaması durumunda, bu siparişin kullanıcıya atanmamasını sağlayan ayardır. Depo kullanım şekli ürün bazlı olan yapı için geçerlidir.

   

  · Ürün Toplama Yöntemi: Ürünlerin toplanması şeklinin nasıl olacağının belirlendiği ayardır. Depo kullanım şekli ürün bazlı olan yapı için geçerlidir.

   
  1. Sadece ürün, işlem için sadece ürün barkodu okutulması yeterlidir.

  2. Önce Ürün Sonra Raf, işlem için önce ürün barkodu okutulmalı sonra ise ürünün bulunduğu rafın barkodu okutulmalıdır.

  3. Önce Raf Sonra Ürün, işlem için önce ürünün bulunduğu rafın barkodu okutulmalı sonra ise ürün barkodu okutulmalıdır.
   

  · Eksik Ürün İade Nedeni: Ürünün depoda bulunamadığı durumda, ürünün paneldeki durumunun ne olarak gösterileceğinin belirlendiği ayardır. Depo kullanım şekli ürün bazlı olan yapı için geçerlidir.

   

  · Masa Tek Ürün Kalite Kontrol: Sipariş 1 adetlik üründen oluşması durumunda, kalite kontrolün sipariş birleştirme aşamasında yapılabilmesini sağlayan ayardır.

   

  Bu ayarın aktif olması durumunda ekstra kalite kontrol işlemi yapılmayacaktır.

   

  c. Parçalı Barkod Ayarları

   

  Ürünlerin üzerindeki barkodlar tek bir bilgiyi yani ürünü işaret ederken, birden fazla bilgiyi barındırabilmektedir. Çok amaçlı barkodlar ile hem ürünün bilgisi alınırken, hem de ürünün adet sayısı da belirlenebilmektedir.

   
  1. · Aktif:
  2. Çoklu barkod yapısının kullanılması bu ayarın açık olması ile sağlanmaktadır.

  3. · Barkod Bölüm Sayısı: Çoklu barkod yapısında barkod değerinin baştan kaç hanesinin ürün bilgisini içerdiğinin belirlendiği alandır.

  4. · Adet Bölüm Sayısı: Çoklu barkod yapısında ürün adedinin, barkod değerinden kaç hane değer sonra adet bilgisinin olduğunun belirtildiği alandır.
   

  d. Ürün Yerleştirme Ayarları

   

  Depo yönetim sisteminin temel özelliği ürünlerin stok bilgilerinin tutulmasıdır. Depo yönetim sisteminde birden fazla farklı ihtiyaç olabilmektedir. Bu ihtiyaçların aşağıda bahsedilen ayarlar ile karşılanabilmektedir.

   

  · Yerleştirmede Stok Ekle: Ürünlerin rafa yerleştirme işlemi sonucunda, stokların panele (e-ticarete) yansımasını sağlayan ayardır.

   

  · Transfer Stok Ekle: Transfer edilen ürünlerin yani yeri değiştirilmek istenen ürünlerin işleminin sonucunda, stokların panele (e-ticarete) yansımasını sağlayan ayardır.

   

  · Raf Kutu Aktif: Rafa kutu ile ürün yerleştirme işleminin yapılıp yapılmayacağının ayarıdır.

   

  · Raf Kontrol: Rafta bulunan üründen, rafa tekrar eklenmek istendiğinde, raftaki bütün ürünlerin kontrolünün yapılmasını sağlayan ayardır.

   

  · Sadece Aktif Ürün: Sadece aktif olan ürünlerin rafa eklenmesi/çıkarılmasını kontrol eden ayardır.

   

  e. Kalite Kontrol Ayarları

   

  Depodan ürün çıkışı yapılırken ürünleri kontrol edilme ihtiyacı doğabilmektedir. Bu durum için Kalite Kontrol Ayarlarının yapılması gerekmektedir. Genel olarak ürünlerin doğru, hasarsız ve siparişin eksiksiz gitmesini sağlamak için kullanılmaktadır. Bu kontrollerin hangi detayda olacağı ise aşağıda bahsedilen ayarlara göre karar verilmektedir.

   

  · Aktif: Kalite kontrol sisteminin çalışıp çalışmayacağının karar verildiği ayardır.

   

  · Desi Giriş Aktif: Kalite kontrol sırasında desi bilgisinin girilmesinin sağlandığı ayardır.

   

  · Hediye İrsaliye Aktif: Hazırlanan sipariş hediye durumunda hazırlanmış ise, irsaliyenin çıkarılmamasını sağlayan ayardır.

   

  · Kargo Gönderimi Aktif: Kurulmuş olan entegrasyon ile kalite kontrolün yapılmasını sağlayan ayardır.

   

  · ERP Uyarı Mail Adresi: Siparişin ERP sistemine aktarılamaması durumunda kullanıcıya mail atılmasını sağlayan ayardır.

   

  · Fatura Oluştur: Kalite kontrol tamamlandıktan sonra fatura oluşturulmasını sağlayan ayardır.

   

  · Koli Göster: Kalite kontrol yapılmadan önce masa numarası okutulmasını sağlayan ayardır. Bu ayar sadece ürün bazlı depoda kullanılabilmektedir.

   

  · Kargo Ürün Durumu: Ürünün kargoya verildiğinde durumunun panelde ne olacağının belirlendiği ayardır.

   

  · Kargo Çıktı Al: Kargo firmasından gönderilen bilgilerin çıkması için kullanılan ayardır.

   

  Bu ayarın kapalı olması durumunda kargo bilgisini fatura template’ine eklenmesi durumunda ilgili bilgilerin fatura üzerine çıkması sağlanabilmektedir.

   

  Entegrasyon Ayarları

   

  · Entegrasyon Aktif: ERP kullanıldığı durumda Kalite kontrol işleminden sonra siparişin hangi statüye geçeceğinin belirlendiği ayardır.

   

  · Fatura Kesilecek Paketleme Durumu: Kalite kontrol işleminin tamamlanmasından sonra paketleme durumunun belirlendiği ayardır.

   

  · Fatura Kesilen Paketleme Durumu: Entegrasyon aktarımından sonra paketleme durumunun belirlendiği ayardır.

   

  f. İade Ayarları

   

  Depoya iade gelen ürünler için hem operasyon olarak hem de sistem olarak birçok kontrol yapılma ihtiyacı bulunmaktadır. Bu kontrollerin hangi detayda olacağı ise aşağıda bahsedilen ayarlara göre karar verilmektedir.

   

  · Aktif: İade sisteminin çalışıp çalışmayacağına karar verilen ayardır.

   

  · İade Ödeme Aktif: Önceki depodan kalmış kullanılmayan bir ayar.

   

  · İade Deposu: İade edilen ürünün farklı bir depoya atanmasını sağlayan ayardır.

   

  · Defolu İade Deposu: İade edilen ürünün defolu olduğuna karar verildikten sonra farklı bir depoya atanmasını sağlayan ayardır.

   

  · İade Nedeni Aktif: Siparişi iade ederken neden iade sebebinin sorulmasını sağlayan ayardır.

   

  · İade Stok Ekle: İade alınan ürünün panel stoklarına direkt kazandırılmasını sağlayan ayardır.

   

  · İade Listesine Ekle: İade alınan ürünün panelde bulunan iade ödeme listesine eklenmesini sağlayan ayardır.

   

  · Kapıda Ödeme Sipariş Yasaklama Adedi: Sorun yaşanan müşterinin kaç ürünlü siparişten sonra kapıda ödeme yapamayacağının belirlendiği ayardır.

   

  · Teslimat Öncesi İade Durumu: Siparişin teslim edilmeden önce iade alınması durumunda siparişin durumunun belirlendiği ayardır.

   

  · Parçalı İade Durumu: Siparişin parçalı olarak iade edildiği durumda siparişin durumunun belirlendiği ayardır.

   

  Entegrasyon Ayarları

   

  · Entegrasyon Aktif: İade bilgisinin bir entegrasyon ile aktarım yapılmasını sağlayan ayardır.

   

  · İade Fatura Kesilecek Paketleme Durumu: İade edilen siparişin geçeceği paketleme durumunun belirlendiği ayardır.

   

  · İade Fatura Kesilen Paketleme Durumu: Entegrasyonda birden fazla kez aktarım yapılmasını engelleyen ayardır.

   

  g. Sipariş Seçim Ayarları

   

  Depo yönetim sisteminde siparişlerin seçiminde farklı farklı adetlerde kullanılma ihtiyacı olabilmektedir. Bu ihtiyacın karşılanabilmesi için aşağıda bahsedilen ayarların yapılması gerekmektedir.

   

  · Aktif: Sipariş seçiminin sağlanıp sağlanamayacağının belirlendiği ayardır.

   

  · Tek Ürünlü Sipariş Sayısı: Sipariş bir kişiye atanırken sadece tek bir üründen oluşan siparişin kaç adet atanması gerektiğine karar verilen ayardır.

   

  · Çok Ürünlü Sipariş Sayısı: Sipariş bir kişiye atanırken sadece birden çok üründen oluşan siparişin kaç adet atanması gerektiğine karar verilen ayardır.

   

  · Karışık Sipariş Sayısı: Sipariş bir kişiye atanırken hem çoklu hem de tek ürünlü siparişin kaç adet atanması gerektiğine karar verilen ayardır.

   

  · Marketplace Sipariş Sayısı: Pazaryeri siparişlerinin kaç tanesinin atanması gerektiğine karar verilen ayardır.

   

  · Öncelikli Sipariş Paketleme Durumu: Öncelikle toplama yapılacak siparişlerin durumlarının belirlendiği ayardır.

     


Bu İçerik Faydalı Oldu Mu?
Adres : Turgut Özal Bulvarı Rumi Sokak Ticimax Plaza No:31 Ataşehir - İstanbul  /  Çağrı Merkezi : 0850 811 08 20  /  E-Mail : [email protected]
© 2005-2018 Ticimax E Ticaret Yazılımları ve Paketleri / Ticimax Bilişim Teknolojileri A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.