Ticimax Destek Merkezi

Aradığınız konuyla ilgili hazır dökümanlara hızlıca ulaşmak için anahtar kelime girebilirsiniz.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

6563 Numaralı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 5 kasımda 2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanan ve 1 mayıs 2015 te yürürlüğe girecek kanun ile birlikte e-ticaret sitelerine yeni sorumluluk ,yükümlülük ve yeni düzenlemeler geldi.Hizmet sağlayıcıların e-ticaret sitelerinde siparişlerle alakalı sözleşmelerinin detaylı olarak yer alması,alıcıların onayı olmadan ticari ileti göndermemesi ve bu yükümlülüklere uymayan hizmet sağlayıcılara uygulanabilecek olan idari para cezalarını aşağıda kısaca biraraya getirmeye çalıştık.

ilgili kanun, ticari iletişimi, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluklarını, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeler ile elektronik ticarete ilişkin bilgi verme yükümlülüklerini ve uygulanacak yaptırımları kapsar.İlgili yükümlülükler ise şöyle;

Bilgi verme Yükümlülüğü Her e-ticaret sitesinde mutlaka satış sözleşmesi yer almalıdır ve hizmet sağlayıcı,elektronik iletişim araçlarıyla bir sözleşme yapılmasından önce; alıcıların kolayca ulaşabileceği şekilde güncel olarak tanıtıcı bilgilerini,sözleşmeyle alakalı teknik bilgileri ve izlenecek adımları ve sözleşmeyle alakalı tüm detayları açık ve net bir şekilde belirtmelidir.

Sipariş Öncesi ve Sonrası Hizmet sağlayıcı ,alıcıya siparişin onaylanması ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce ödeyeceği toplam dahil olmak üzere ilgili sözleşmenin alıcı tarafından net bir şekilde görmesini sağlamalı.Alıcının siparişi tamamlamasının ardından alıcıya siparişle alakalı bilgileri anında elektronik iletişim araçlarıyla bildirmelidir.

Ticari iletişim Ticari iletişimde;Hizmet sağlayıcı,Ticari iletişimin ve bu iletişimin adına yapıldığı gerçek ya da tüzel kişinin açıkça belirlenebilir olmasını sağlayan bilgiler sunmalı.İndirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunların bu niteliği açıkça belirtmeli,alıcı bunlara katılımın ve bunlardan faydalanmanın şartlarına kolayca ulaşılabilmeli ve bu şartlar açık ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde anlaşılır olmalıdır.

Ticari elektronik ileti gönderme şartı Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla alıcının iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz.

Ticari Elektronik iletinin içeriği Elektronik iletinin içeriği,alıcının onayına uygun olmalıdır.iletide, hizmet sağlayıcının tanınmasını sağlayan bilgiler ile haberleşme türüne bağlı olarak telefon numarası,faks numarası gibi erişilebilir durumdaki iletişim bilgileri yer almalı.

Alıcının elektronik içeriği reddetme hakkı Alıcılar istedikleri zaman,hiçbir gerekçe göstermeden ticari elektronik iletileri redderme hakkında sahiptir.Hizmet sağlayıcı alıcıların ilgili iletileri reddetme hakkına sahip olduklarını açık net bir şekilde ilgili iletide belirtmelidir.Eğer alıcı tarafından bir red talebiyle karşılaşırsa hizmet sağlayıcı alıcıya elektronik ileti göndermeyi 3 iş günü içinde durdurmakla yükümlüdür.

Aracı hizmet sağlayıcıların yükümlülükleri, Aracı hizmet sağlayıcılar, hizmet sundukları elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

Kişisel verilerin korunması Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet saplayıcı;düzenlenen kanun ile yapmış olduğu işlemler nedeniyle elde ettiği kişisel verileri saklama ve güvenliğinden sorumlu olmaktadır.kişisel veriler ilgili kişilerin onayı olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşamaz ve başka amaçlarla kullanılamaz.

Bakanlık Yetkisi Bakanlıkça görevlendirilen denetim elemanları, bu Kanun kapsamında Bakanlık yetkisine giren hususlarla ilgili olarak her türlü bilgi, belge ve defterleri istemeye, bunları incelemeye ve örneklerini almaya, ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi almaya yetkili olup ilgililer istenilen bilgi, belge ve defterler ile elektronik kayıtlarını, bunların örneklerini noksansız ve gerçeğe uygun olarak vermek, yazılı ve sözlü bilgi taleplerini karşılamak ve her türlü yardım ve kolaylığı göstermekle yükümlüdür.

Cezai Hükümler ilgili yükümlülüklere uyulmaması durumunda hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara bin Türk lirasından onbeş bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanmaktadır.

Bu İçerik Faydalı Oldu Mu?
Adres : Turgut Özal Bulvarı Rumi Sokak Ticimax Plaza No:31 Ataşehir - İstanbul  /  Çağrı Merkezi : 0850 811 08 20  /  E-Mail : [email protected]
© 2005-2018 Ticimax E Ticaret Yazılımları ve Paketleri / Ticimax Bilişim Teknolojileri A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.